Zarządzanie najmem

Dlaczego warto oddać mieszkanie w zarządzanie profesjonalnej firmie?

MAKSYMALIZACJA PRZYCHODU

Dbamy o jak najwyższe przychody z najmu i ograniczamy okres pustostanu, gwarantując tym samym stały, pasywny dochód z najmu. Przeprowadzamy analizę ofert na rynku. Dążymy do tego, by mieszkanie było wynajęte za optymalną kwotę, która zapewni wysoki miesięczny dochód dla Właściciela, ale będzie jednocześnie korzystna dla Najemcy, dzięki czemu okres najmu może być dłuższy.

BEZPIECZEŃSTWO

Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu stabilnych finansowo i odpowiedzialnych najemców, dzięki temu mieszkania naszych Klientów są bezpieczne. Stosujemy odpowiednie mechanizmy, które dodatkowo zabezpieczają mienie właścicieli mieszkań.

SATYSFAKCJA

Dążymy do tego, by w naszych relacjach biznesowych stosować zasadę win win. Zależy nam na tym, by każda ze Stron była usatysfakcjonowana ze współpracy z nami. Dbamy o dobre relacje zarówno z Właścicielami mieszkań, jak i z Najemcami, gdyż poczucie bezpieczeństwa i akceptacji wzajemnych zobowiązań oznacza długofalową, dobrą i wartościową współpracę.

PROCES PRZEJĘCIA MIESZKANIA W ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA NAJMU

Przejęcie mieszkania od Właściciela

Z chwilą podjęcia przez Właściciela decyzji o przekazaniu nam mieszkania w zarządzanie podpisujemy umowę o współpracy. Rozpoczynamy proces od określenia warunków najmu (oczekiwana kwota, docelowi najemcy, minimalny okres, forma rozliczania itd.). Oceniamy stan mieszkania i jego wyposażenie rekomendując (lub nie) dokonanie zmian, które mogą przełożyć się na jak najwyższą kwotę najmu. Wspieramy Właściciela w nadzorze ewentualnych prac remontowych i w procesie doposażenia mieszkania. Analizujemy mieszkanie także pod kątem formalnym – kompletujemy i weryfikujemy wszystkie dokumenty związane z mieszkanie, w tym m.in. kwestię ubezpieczenie, warunki współpracy z dostawcami mediów itd. Dokonujemy pełnej inwentaryzacji mieszkania, która stanowi podstawę do podpisywanych później umów z najemcami. Przygotowane do najmu mieszkanie zostaje sfotografowane i atrakcyjnie opisane w ogłoszeniu, tak by zainteresowało jak największą liczbę potencjalnych najemców.

Ocena nieruchomości

Nasze wieloletnie doświadczenie ułatwia nam znalezienie solidnych i stabilnych finansowo najemców. Mamy wypracowany kilkuetapowy proces weryfikacji najemców, który przekłada się na bezpieczne i długofalowe okresy najmów nie generujące strat po stronie Właściciela mieszkania.

Podpisanie umowy i udostępnienie mieszkania najemcy

Podpisujemy w imieniu Właściciela mieszkania umowę z wyselekcjonowanym najemcą. Umowa ta ma na celu zabezpieczenie interesów Właściciela, jest więc przygotowana tak, by zminimalizować ewentualne ryzyka. Wraz z umową podpisujemy szczegółowy protokół zdawczo – odbiorczy i przygotowujemy dokumentację fotograficzną mieszkania.

Bieżąca obsługa najmu

W okresie trwania umowy najmu obsługujemy na bieżąco wszelkie pytania i prośby najemców, koordynujemy ewentualne naprawy i remonty.Dbamy o to, by wszelkie usterki były naprawiane przez wykwalifikowane osoby, tak by uniknąć ponownych awarii w przyszłości. Zapewnimy szybką reakcję, by nie zostawiać najemców z problem, zależy nam na tym, by najemcy także czuli się bezpiecznie w najmowanym mieszkaniu i mieli przeświadczenie, że mogą na nas polegać. Nadzorujemy płatności oraz na bieżąco weryfikujemy stan mieszkania.

Zakończenie umowy najmu

Na dwa miesiące przed upływem terminy zakończenia umowy najmu kontaktujemy się z najemcami celem weryfikacji, czy planują umowę przedłużyć. W sytuacji, gdy nie planują pozostać w mieszkaniu na kolejny rok, rozpoczynamy proces poszukiwania kolejnych najemców. Każdorazowo w umowie zapewniamy sobie możliwość pokazywania mieszkania potencjalnym najemcom w ostatnim okresie umowy. Dzięki czemu mamy szansę uniknąć przestoju w okresie pomiędzy jednym najmem a kolejnym. Z chwilą, gdy umowa najmu dobiega końca dokonujemy odbioru mieszkania od najemcy. Bazując na sporządzonym w dniu podpisania umowy protokole odbioru, weryfikujemy stan mieszkania i ewentualne uszkodzenia, czy zniszczenia potrącamy z kaucji wpłaconej przez najemcę.